1997_11

Andra boken om Långserud

Boken om Långserud II red Peter Olausson, Långseruds hembygdsförening i samarbete med Enebyförlaget, inb, ill, ort- och personregister, ISBN 91­972734-1-4, kan köpas för 350 kr från bl a Esters Café i Långserud.

Långserud torde vara en av de värmlandssocknar som har fått sin historia mest utförligt dokumenterad genom sockenböcker. År 1986 kom den första Boken om Långserud utgiven av Långseruds hembygdsförening, som nu har fått en efterföljare som följaktligen benämns som nr II. Dessutom utgavs i början av 1990-talet en besynnerlig sockenbok av professor Birger Lindskog, med artiklar skrivna på 1950-talet och med så högt pris att knappast någon har köpt den.

Den första boken om Långserud behandlade vanliga sockenboksämnen som kyrka, skola, fattigvård och föreningsliv. I den andra boken behandlas ämnen som kanske inte så ofta ses i våra sockenböcker, men då känns mer fräscha och nyskapande. Boken är också en njutning för ögat med många vackra illustrationer. Jag skall här bara nämna några exempel på bokens artiklar. Monica Helmersson skriver om de fyra medeltida kyrkorna inom nuvarande Långseruds socken. Den gedigna uppsatsen är ett sammandrag av hennes uppsatser i arkeologi vid Högskolan i Karlstad. Något klart svar på varför den glesbefolkade värmlandssocknen hade så många kyrkor kan hon inte ge, men uppsatsen är ändå mycket klargörande. Anders Axelsson skriver om den militära historien under indelningsverkets tid och Britta Eriksdotter Jonsson har gjort en sammanställning om dopnamn under tre hundra år. Sylvia Olsson och Arne Kyrk behandlar nykterhetssträvanden från 1700-talets sockenstämmor till 1900-talets nykterhetsrörelse.

Handel och handelsbodar i socknen passerar revy, liksom 1940-talets beredskapsår. Göran Kjellberg beskriver Långseruds hemman från 1500-talet till nutid och Sylvia Olsson (igen!) skriver småbruket Änga i Lönnskogs historia.

Flera artiklar består av personporträtt, både av original och av bemärkta personer. Gustaf Pihlström har gjort en levnadsteckning över den svenskamerikanske pastorn Emil Holmblad och Arne Kyrk skriver om författaren Rudolf Sundström. Detta är bara ett litet axplock av bokens innehåll. Artiklarna är ganska korta men innehållsrika.

Redaktören Peter Olausson märks både genom bokens höga kvalitet och genom den form och utstyrsel som boken har. Sockenböckerna om Långserud och Gillberga (också under Olaussons redaktörskap) har satt en hög standard för framtida värmländska sockenböcker. ”Boken om Långserud II anbefalles åt alla som har någon anknytning till Långserud!

Carl-Johan Ivarsson, Säffle

Värmlands Släktforskarförenings hemsida