1996_43

Finska rötter i Mangskog

”Finnättlingar från Slobyn, Del I Jertrud Michelsdotter” av Kenneth Larsson. Förlaget Ancenstor, Arvika 1996, inb, 430 sid, ill, kartor, ort- och personregister, ISBN 91-9-721944-4.

Närmare 8000 personer redovisar Kenneth Larsson, giganten inom värmländsk släktforskning, i denna släktutredning. Det är ättlingar till Mangskogsfinnen Jöran Simonsson och med dem ingifta personer som spårats upp. Ändå är detta bara första delen. Del II och del III är på gång.

I förordet säger författaren att boken inte i första hand är gjord för dagens läsare utan i stället tänkt som en uppslagsbok för kommande generationer. Men jag tror nog att dagens läsare med största förtjusning kommer att använda verket som uppslagsbok, ungefär som en del läser taxeringskalendern. Nyfikna på vår nästa är vi väl alla mer eller mindre. Här kan man ju hitta folk som man är släkt med, känner och kanske framför allt har känt. För varje ättling finns en kort notis om äktenskap, samboförhållande, barn, sysselsättning, bosättning mm.

På några korta rader lyckas författaren ganska väl karaktärisera en person. Här kan man till exempel läsa om det gamla paret som bodde intill en telemast och var tvungna att bära hjälm både utomhus och inomhus till skydd mot nedfallande is! Eller finnättlingen som är ingift i en känd adelssläkt och tillsammans med maken arbetar som missionärer i Sibirien av alla ställen.

Kändisar kan man också finna här. Vid en hastig genombläddring stötte jag på Håkan Hagegård (men varför kallas han sångare och inte operasångare?) och Kjell Alinge, enligt min mening världens roligaste radiopratare. Namn- och ortregistren är föredömliga. Dock har jag en liten anmärkning beträffande ortregistret. Sockennamnen borde ha försetts med länstillhörighet. Ett Floda t ex finns i D och W, Kila i D, S och U samt Länna i C och D. Ej heller i texten framgår det vilket Floda eller Länna som avses

Men utan tvekan är detta verk, omfattande elva generationer, ett utomordentligt uppslagsverk för släktforskarna. Så snart dessa börjar utnyttja boken är jag rädd för att författaren blir överhopad med frågor om när del II och III kommer ut.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida