1996_32

Gåsborn

”Folk och gårdar i Gåsborn” av Bo Eriksson. Gåsborns hembygdsförening, Filipstad 1996. Inb, 351 sid, ill, kartor, ISBN 91-630-4469-2.

Författaren har lett en studiecirkel bestående av tio personer, vilkas arbete redovisas i den här boken. Man har gått igenom 177 objekt inom Gåsbornshyttans södra, mellersta och norra rotar. Av titeln kan man lätt tro att det är hela socknen som redovisas, men så är alltså inte fallet.

Översiktskartor och detaljkartor visar de beskrivna gårdarnas och torpens geografiska lägen. Varje objekt har ett nummer som även återfinns på skyltar utplacerade vid gamla husgrunder i terrängen. Strövar man omkring i naturen och träffar på en sådan skylt, så är det bara att slå upp numret i boken och läsa om de människor som bott och arbetat på stället. För den Gåsbornsintresserade släktforskaren måste det alltså vara lockande att ge sig ut på vandring i trakten med boken i näven! För varje objekt redovisas de personer som bott på stället från omkring mitten av 1800-talet och fram till nutid. Så mycket mer än namn, flyttningar och årtal blir det inte. Endast i undantagsfall far läsaren litet ”kött på benen”.

Möjligen har författaren varit en smula för hänsynsfull, då han i inledningen säger att ”hänsyn tagits till människors integritet vad beträffar eventuella sjukdomar, förseelser eller andra intressanta förhållanden.

Många av objekten är även beskrivna med fotografier – och dessutom utmärkta sådana måste man tillägga. I de fall husen rivits har stället mätts upp och resultatet återges med ingenjörsmässig precision och exakthet i skalor varierande mellan 1:100 och 1:500.

Detta är en faktaspäckad bok. Sådana brukar innehålla åtminstone något sakfel hur bra de än är, men eftersom jag inte är någon kännare av Gåsborn, så undandrar sig detta min bedömning. Slutintrycket är: bedriver du släktforskning kring Gåsborn – skaffa boken!

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida