1996_31

En släkt från Kila

”Staffansläkten. Ättlingar till hemmansägaren Staffan Olsson i Ingersbyn, Kila, Värmland” av Claes och Sven Åkerblom. Säffle 1996. A4, hft. 273 sid, ill, personregister. För exemplar, kontakta författarna, 0533-14535

Författarna, far och son, har åstadkommit en släktutredning i mastodontformat. Under perioden 1994-96 har man samlat ihop 3793 ättlingar till Staffan Olsson (1723-1795) och hans maka Maria Olsdotter (1726-1802) i Ingersbyn, Kila socken. Makarna hade 10 barn, varav 2 flickor dog i unga år. Den äldsta dottern har ännu inte gått att följa längre än till giftermålet, men de 7 övriga grenarna har följts till nutid. Att avgränsa allmogesläkter agnatiskt är i regel av begränsat värde, och denna släktutredning är alltså kognatisk. Av de som emigrerat till USA har ett fåtal grenar kunnat följas.

Alla ättlingar har begåvats med ett nummer. Nummer 347 är exempelvis Staffan Olssons tredje barns fjärde barns sjunde barn. De som tillhör generation 10 har då ett identifikationsnummer på 10 siffror! Systemet kan verka något krångligt, men när man väl har kommit in i det så är det inga större problem att hitta det man söker. Längst bak i boken finns också ett rejält personregister, som underlättar. Ättlingarna är uppställda generationsvis och ej i familjer, men det går ganska lätt att identifiera familjer ändå.

Boken inleds med läsinstruktioner, referensförteckning, ett kapitel om släktnamn och liknande. På tre sidor finns ett bildgalleri över några släktmedlemmar. I boken finns också kartor över släktens huvudsakliga bosättningsområde i Kila och angränsande socknar.

Släkten i sig är förstås inte märkvärdigare än andra. Den blir intressant för att den visar ett tvärsnitt av Sveriges historia, från 1700-talets bondesamhälle till 1990-talets informationsdito. En märklig detalj är att så många av släktens manliga medlemmar hetat Staffan, Stefanus eller Stefan. Bland alla släktmedlemmar finns en del som nått långt och blivit mer allmänt kända. Bland dessa finns biskop Nils Lövgren i Västerås, riksdagsman John Takman, klarinettisten Kjell-Inge Stevensson, förre medlemmen i Vikingarna Tord Sjöman, sångerskan Cecilia Wennersten, ambassadör Lars-Erik Wingren och matematikprofessor Svante Janson för att nämna några.

Bland de ingifta finns direktör Paul Ellve, Karlstad, bandyspelaren ”Bempa” Ericsson, fotbollstränaren (bland annat i Degerfors) L-O Mattson med flera. I en så stor släktutredning förekommer förstås en del småfel, men boken är väl korrekturläst och helhetsintrycket är gott.

Boken om Staffansläkten rekommenderas, givetvis till alla som har anknytning till släkten, men också till andra som har intresse för hur en släkt sprids ut, från en värmländsk socken och ut över världen. Om tillräckligt många uppmärksammar boken och kan bidra med rättelser och kompletteringar, kan en ny och ännu mer fullständig upplaga publiceras.

Carl-Johan Ivarsson

Värmlands Släktforskarförenings hemsida