1996_21

Spårväg i Karlstad

av Bernhard Granholm. Grums 1994. A4, plasthäftad, 34 sidor med kartor och källförteckning. Kan köpas för 50 kr plus porto från Värmlands Släktforskarförening.

År 1877 började man med hästspårvagnar i Stockholm och tio år senare med ångspårvagnar. Huvudstadens första elektriska spårvagnar togs i bruk år 1901. Sex år senare hade ytterligare åtta svenska städer elektriska spårvägslinjer. Då tyckte några framåt herrar i Karlstad, att nu var det dags för värmlandsmetropolen att anskaffa denna nymodighet. I september 1907 inlämnades sålunda en motion till stadsfullmäktige och i december tillsattes en utredning.

Författaren redogör i detalj för utredningskommitténs arbete. Man höll på i 15 år. En anledning till varför man hade svårt att bestämma sig var, att första världskriget kom emellan och gjorde tiderna osäkra. År 1922 startades busstrafik i staden och man konstaterade då att det ej längre var aktuellt med spårvägars anläggande. Stadsfullmäktige förklarade därför kommitténs arbete slutfört den 18 oktober 1923.

Kartorna visar hur man tänkt sig två linjer med ändstationer vid lasarettet, I2, Norrstrand och Herrhagen. Spårvagnarna hade säkerligen blivit ett spännande inslag i stadsbilden om projektet hade förverkligats.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida