1996_16

Kila

”Kärrholmens hemman i Kila socken” av Kila Östra Bygdegårdsförening. 1995, hft, 161 s, ill, personreg, kartor.

”Lantmäteriförrättningar rörande hemmanet Kärrholmen” av Kila Östra Bygdegårdsförening. 1995, A4, hft, 96 s, kartor.

Forskargruppen inom Kila Östra Bygdegårdsförening är synnerligen produktiv. Med rubricerade två häften har man nu givit ut sammanlagt 14 skrifter. Det första häftet är en beskrivning av Kärrholmen, människorna och deras bosättningar från 1600-talet till 1900-talet. Det ursprungliga hemmanet har under tidernas gång delats upp på 50 gårdar och torp vilka var och en för sig beskrivs historiskt och geografiskt. Alla personer som bott på ett ställe redovisas med namn och födelseår.

Det andra häftet är en avskrift av protokoll som förts vid lantmäteriförrättningar i Kärrholmen. Även kopior av de till handlingarna hörande kartorna har tagits med: Geometriska jordeboken 1648-, Storskiftet 1779-, Storskiftet på skogsmarken 1789-1795, Storskiftet på ängar och beteshag 1795-, Laga Skiftet 1835-1836. Släktforskare som härleder sina anor till denna trakt kommer således till ett färdigdukat bord.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida