1996_15

Karoliner

”Den Karolinska Armens uniformer under Stora Nordiska Kriget” av Lars-Eric Höglund. Karlstad 1995, A4, hft, 60 s, ill. ISBN 91-972341-1-7. Kan köpas för 130 kr + porto 12 kr från Acecia Press, PG 26 91 44-2.

Är man intresserad av de karolinska krigarnas uniformer, så skall man läsa denna bok. Om jag förstått författarens förord rätt så har det inte funnits något samlat verk där samtliga förbands uniformering har beskrivits. Litteraturen på området har varit uppsplittrad och vissa regementen har saknats helt. På detta har författaren sökt råda bot genom att sammanställa olika litteraturuppgifter och egen forskning i generalmönsterrullorna.

Den soldatlitteratur som speciellt är inriktad på släktforskare lägger oftast tonvikten vid de indelta regementena. Det kan därför vara nyttigt att också läsa en kort sammanfattning av den karolinska krigsmaktens hela organisation. Och det kan man göra i den här bokens välskrivna och lättlästa inledning.

Därefter redogörs i detalj för uniformeringen regemente för regemente. Det är inte bara färgen på rock, byxor och väst man får reda på. Nej, här beskrivs alla uniformsdetaljer ned till knappar, knapphål, galoner mm. För varje förband finns det också ett kort sammandrag av vad det var med om under det stora nordiska kriget. För den som intresserar sig för denna period är boken ett utmärkt uppslagsverk.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida