1996_14

Torpinventering på Värmlandsnäs

Torp i Botilsäter. En sammanställning av resultaten från torpinventeringen i Botilsäter åren 1990-1994″ av Gunnar Jonsson, Britta och Åke Johansson. A4, hft, 47 s, ill. Kan köpas från Värmlands Släktforskarförening.

Litteratur om Botilsäter har man fått leta efter förgäves. Men nu är detta till en del avhjälpt för vår outtröttlige sekreterare Gunnar Jonsson & co har slagit till igen! Man har inventerat ett hundratal platser för tidigare bebyggelse i socknen, huvudsakligen torp och backstugor. För varje ställe anges på ett mycket föredömligt sätt det geografiska läget med koordinater refererande till Rikets nät som finns på alla moderna kartor. Tyvärr finns inte motsvarande koppling till den s.k. hembygdskartan från 1880-talet vars del som täcker Botilsäter återges i början av häftet.

Men vid närmare eftertanke är det nog så att man vanligtvis först studerar kartan i anslutning till släktforskning eller strövande i trakten, hittar ett ställe man tycker verkar intressant, slår upp detta i häftet och läser. Det man läser är nog så intressant, även för den som inte har någon anknytning till trakten.

För varje ställe redovisas eventuella byggnadsrester som t ex ”spismur med tegelstenar” samt kulturväxter som t ex ”stormhatt och syren”. Sedan kommer något om de människor som bebott platsen. Här har folk från bygden, och även utflyttade, varit behjälpliga med insamlandet av uppgifter. I några fall har hela tidningsartiklar ur lokalpressen kunnat återges. Här finner man en del roliga anekdoter om färgstarka människor men det är också det gamla Fattig-Sverige som grinar mot läsaren mellan raderna och från äldre foton av de eländiga stugorna.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida