1996_12

Läsvärt från förbundet

Släktforskarnas Årsbok 1995, Sveriges Släktforskarförbund red Håkan Skogsjö. Västervik 1995, inb, 283 s, ill, ISBN 91-87676-12-5. Kan köpas för 365 kr (240 kr för stödjande medlemmar) från förbundet.

Årsboken för 1995 har tre teman, Framtiden, Ångermanland och Varia. Peter Olausson inleder avdelningen Framtiden med att beskriva projektet vid Tingshuset i Häljebol, och beskriver olika metoder att registrera och att återge innehållet i domböckerna. Han nämner även den omfattande namnregistreringen ur domboksmaterialet som pågår i Häljebol, som leds av Gunnar Jonsson. När man talar om framtiden finns givetvis datoranvändning med. Datorn används i Häljebol.

Bo Lindwall, Olof Cronberg, Ulf Berggren och Håkan Skogsjö skriver dessutom i tur och ordning om genealogiska databaser, lagar och etik, informationssamhället och personhistoriska databaser. Artiklarna innehåller många nyttiga råd. Urban Sikeborg påpekar risken för historieförvanskning när man inte kontrollerar källorna. Han diskuterar bland annat regler för namngivning (t ex att äldste sonen får farfars namn) och varnar för att lita på att dessa regler alltid gällde.

Fem artiklar handlar om Ångermanland, bland annat beskriver Håkan Skogsjö samtliga socknar i landskapet. Carl Szabad inventerar släkthistoriska källor. Släkterna Häggdahl och Kiöhn, prosten Nicolaus Torstani samt några resandesläkter från Ångermanland beskrivs av Carl Szabad, Håkan Skogsjö, Thord Bylund och Bo Lindwall.

Avdelningen Varia innehåller Tionderegistrering i Hälsingland under 1500-talet av Urban Sikeborg, ur Höks härads dombok 1782 av Ingeborg Brunkhorst, släkten Lemnius av Pontus Möller och om namnnormering av Håkan Skogsjö. Förutom artikeln om Häljebol är det inte något som direkt berör Värmland, men de övriga artiklarna i ”Framtiden” är instruktiva och allmänt intressanta. Och för övrigt om än släktutredningarna berör andra delar av landet, så är sådana alltid intressanta att studera.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida