1995_45

Svensker bosatt i Östfold 1710

Av K Fröyset, 22 sid.

Freden i Roskilde 1658 innebar bland annat att danskarna avträdde det norska landskapet Bohuslän till Sverige. Många bohuslänningar kände inte för att bli svenska undersåtar, så de flyttade norrut till det gamla moderlandet. Denna invandring följdes år 1679 av en flyktingvåg då den norska hären retirerade från Bohuslän efter gyldenlöwefejden. Efter svenskarnas nederlag vid Poltava 1709 såg den danske kungen sin chans och förklarade Sverige krig – ett krig som naturligtvis det norska lydriket drogs med i. Myndigheterna i Norge blev nu angelägna att försäkra sig om de svenska invandrarnas lojalitet. Dessa blev därför anmodade att avlägga en s.k. ”Troeskabs Eed”.

I Akershus stifts og amts arkiv finns en förteckning över alla de i Sverige födda och i amtet boende personer som avlade eden. Det är denna förteckning som författaren skrivit av och nu publicerat. Totalt rör det sig om 326 män men författaren räknar med att det i verkligheten var betydligt fler svenskar som bodde i området. Kvinnorna är till exempel ej medtagna.

Av det uppgivna antalet var 237 födda i Bohuslän och bara 14 i Värmland. Säkerligen hade värmlänningarnas inflyttning att göra med släktförbindelser medan bohuslänningarnas var en mer direkt följd av krigshändelser.

De 14 värmlänningarna redovisas under ”Värmlänningar i förskingringen” på sida 6 i nr 1995-4. Skriften finns i föreningens bibliotek i Gamla Badhuset.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida