1995_44

Historiske persondata i Östfold

Utgiven av Östfold Historielag, 20 sid.

Förteckningen upptar en översikt av färdigregistrerade källor i Östfold och vad som är under arbete. Man har kartlagt inte mindre än 130 olika register. Det rör sig om kyrkböcker, mantalslängder, folkräkningar, domböcker, skiftesprotokoll, fogderäkenskaper, mönstringsrullor, jordeböcker, matriklar och skattelängder. Via ett sockenregister och ett källtypsregister hittar man snabbt det som man är intresserad av. För den som har anor i Östfold torde denna förteckning vara av mycket stort värde. Den finns i föreningens bibliotek på Arkivcentrum.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida