1995_14

Värmlands Släktforskarkatalog 1994

Släktforskarkatalogen har utökats betydligt jämfört med den tidigare utgåvan. Nu redovisas 164 forskares namn.

Katalogen har försetts med kartor över församlingar och härader samt utökats med en litteratur- och arkivförteckning sammanställd av Lars Gunnar Sander, förteckning över släktutredningar i Värmlandsarkiv, redovisning av sockeninventering i Kila samt utdrag av de register som rör Värmland ur SSF:s registerregister. Katalogen har sammanställts av Gunnar Jonsson och redigerats av Harald Persson.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida