1995_12

Riksens arkiv

Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1994. 1993 års årsbok behandlade de historiska källorna. 1994 års bok handlar om personerna och institutionerna som bevarar källorna. För den som vill skaffa sig allmänbildning i arkivens historia är detta en lämplig bok.

Kari Tarkianen, Kerstin Abukhanfusa och Krister Malmström beskriver Riksarkivets historia från Gustav Vasas dagar, det vill säga innan RA bildades. Lars Rumar skildrar landsarkivens historia Från Vadstena till Karlstad. Några enskilda arkiv presenteras. En uppsats av Martin Fritz handlar om företagsarkiv. I övrigt ges skildringar av arkivpersonalens arbetsförhållanden genom tiderna.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida