1994_31

Grums hembygdsarkiv informerar

En informationsskrift som hittills kommit ut i två delar: nr 1 december 1993 och nr 2 maj 1994. Redaktör för de båda utgåvorna är Thomas Kvarnbratt.

I nr 1 redovisas innehållet i Grums hembygdsförenings arkiv och samlingar. Dessa innehåller arkivmaterial från företag och privatpersoner, ritningar av nu såväl rivna som befintliga byggnader samt en fotosamling med närmare 30 000 bilder. Arkivmaterialet är ordnat efter allmänna arkivschemat. Fotosamlingarna är ämnesordnade. Bland upphovsmännen till samlingarna kan nämnas Bengt Sundh, fotograf Pettersson och Albin Ström. I övrigt innerhåller nr 1 en finstämd levnadsberättelse från Agn­hammar av Gustav Larsson och glimtar ur Grums hemvärns historia av Odd Möller.

I nr 2 berättar Thomas Kvarnbratt om en 200 år gammal resedagbok funnen på Longs slott och skriven av Johan Lagerbjelke. Resan går bland annat till Alger, Livorno och Pisa. Bengt Sundh gör en historisk tillbakablick på gatunät och övrig miljö i Grums centrum. I några klipp ur Karlstads-Tidningen från 1889 skildras på bygdemål livet i Varmsko och Bôrrvik. Ingrid Johansson skriver om färjor och broar över Värmskogssundet, Oskar Willman skildrar soldattorpens historia i Värmskog och Bernhard Granholm gör utdrag ur Grums’ härads domböcker.

Båda skrifterna kostar vardera 20:- och finns att köpa på biblioteket i Grums.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida