1994_25

Rosenbergs lexikon

Om detta lexikon har skrivits både här och i andra skrifter. Här skall nämnas att det innehåller cirka 70 000 namn insamlade kring 1880 ur 1878 års taxeringslängder och andra publikationer från SCB. Det är skrivet med gammalstavning, vilket är mest till fördel men kan också vara förrädiskt; till fördel därför att det till största delen återger namnen, som de är skrivna i arkivmaterialet. Men man får se upp med att till exempel ”e” kan vara ersatt med ”ä” och vice versa. Dessutom skrivs ”v” ofta med ”fv” eller ”hv”. Namn som börjar på ”Kv” stavas ofta ”Qv”. Det finns språkregler för dessa stavningar, men jag skall inte ge mig in på detta ”G” och ”J” kan också byta plats i synnerhet framför de mjuka vokalerna.

Jag har hittills funnit några enstaka fel och egenheter. Bland annat så saknas havsdelen Skagerrak. Man påstår istället att Kattegatt går ända upp till Svinesund.

I stort så tror jag dock att felen inte ens kan räknas i promille av innehållet. Det är ett verk väl värt sitt pris när man forskar på okänd mark. Till sist vill jag nämna ett kuriöst exempel. Jag misslyckades i att finna var Gärflotta ligger. Jag fann nedanstående hänvisning. Och sedan var jag nära att bli fast resten av dagen.

Gärflotta. Se Järflotta. Järflotta. Se Gärflotta

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida