1994_23

Kvinnoröster ur arkiven

Av Beata Losman. Landsarkivet i Göteborg, nr 4 i serien Arkiv i Väst 89s. Pris 60:-.

Ur inne­hållet: Kvinnoliv i kyrkoböcker i Alster 1723; Myndiga och omyndiga kvinnor i Ölme 1702; Den kärleksfulla gumman i Gillberga 1842. Övriga kapitel med källmaterial från Bohuslän, Västergötland och Halland handlar om trolldom och häxor, självförsörjande och ogifta kvinnor. Ett kapitel har rubriken: Kan hustrun bli kvitt en omöjlig man?

Boken innehåller ett stort urval av människoöden. De olika kapitlen har utförliga källhänvisningar med kommentarer av vad lagarna sade.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida