1994_23

Kvinnoröster ur arkiven

Av Beata Losman. Landsarkivet i Göteborg, nr 4 i serien Arkiv i Väst 89s. Pris 60:-.

Ur inne­hållet: Kvinnoliv i kyrkoböcker i Alster 1723; Myndiga och omyndiga kvinnor i Ölme 1702; Den kärleksfulla gumman i Gillberga 1842. Övriga kapitel med källmaterial från Bohuslän, Västergötland och Halland handlar om trolldom och häxor, självförsörjande och ogifta kvinnor. Ett kapitel har rubriken: Kan hustrun bli kvitt en omöjlig man?

Boken innehåller ett stort urval av människoöden. De olika kapitlen har utförliga källhänvisningar med kommentarer av vad lagarna sade.

Bernhard Granholm