1994_21

Fryksdals härads domböcker del II, 1701-1725

Del I gavs ut av Föreningen Värmlandslitteratur. Del II har Gunnar Almqvist givit ut på eget förlag.

Liksom i del I har Gunnar Almqvist i del II gjort en noggrann genomgång av protokollen med utförliga namn-, ort- och sakregister. En detalj som i detta sammanhang bör noteras är ansträngningen att ange rätt sockentillhörighet för de gårdar och byar, vars namn förekommer i flera socknar.

I nummer 1984:1 av medlemstidningen gavs positiva omdömen av del I av bland andra professor Sten Carlsson och fil dr Richard Broberg. Dessa omdömen torde gälla även del II. Del I är lite svår att hitta i. Del II har försetts med tingsbeteckning överst på varje sida, vilket är till stor hjälp. Del II har 628 sidor, nästan lika som del I. Detta vittnar om ett med åren ökande innehåll i domböckerna. Innehållet från åren 1701-1725 tar samma utrymme, som från åren 1602-1700.

Om utförandet i stort kan man säga att bägge delarna kan tjäna till prototyp för hur ett domboksutdrag skall presenteras. Genom att de innehåller såväl register som sammandrag av domböckerna, så är de i många fall fullt tillräckliga som källmaterial. De släktskapsuppgifter, som finns i protokollen är samvetsgrant återgivna i böckerna, till exempel beträffande Frisk-Frisendahls släkten i Jämtland som har en anfader i Sunne, Jon Elofsson i Backa. Namnet Frisendahl är för övrigt en gammal namnform av Fryksdalen. Denne Jon Elofsson finns omnämnd i protokollen och tack vare gårdsregistret har det gått att i del I finna en kvarvarande bror Nils till den son Håkan Jonsson-Frisk, som på 1670-talet utvandrade till Jämtland. Det har sedan gått att följa upp Nils Jonsson i del II.

Böckerna är alltså en källa för släktforskare i den mån sökta personer finns nämnda i domböckerna, ty som vi då och då påpekar: att finna någon i en dombok är något av ett lotteri, men man kan vara säker på att finns det uppgifter av släkthistoriskt intresse i Fryksdals domböcker så är de redovisade i Gunnar Almqvists böcker. Även för domboksforskning i vidare bemärkelse, så har böckerna ett stort värde.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida