1993_21

1734 års lag finns att köpa.

Det har vid något tillfälle meddelats att faksimilutgåvan av 1734 års lag skulle vara slut. Detta äger sin riktighet evad det gäller den upplaga som gavs ut 1934. Men vid 250-årsjubileet år 1984 gavs en ny faksimilupplaga ut och den går att beställa genom bokhandeln.

Det är Institutet för rättshistorisk forskning som givit ut den under nummer XXXVII. Den beställes genom Nordiska Bokhandeln.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida