1993_12

Släkten 1

Sveriges Släktforskarförbund har nu givit ut den första volymen av ”släkten”. Avsikten är att det skall bli en hel serie böcker om tillräckligt intresse visas.

Bokens redaktör Jan Appelquist skriver i inledningen att Släkten skall vara en publikation vars huvudsyfte är att publicera resultat på forskarens villkor.

Inget av Svenska Antavlors bundenhet skall finnas, inget av Släkthistoriskt Forums korthet skall finnas, inget av årsbokens kunskapsfrämjande skall finnas.

Volymen består av fem artiklar. Henrik Bramsjö har skrivit om Bergquist, en ganska tidstypisk släkt i den övre medelklassen med ursprung i Hälsingland. Rune Kjellander har bidragit med två artiklar, dels en om den från Schleswig-Holstein invandrade släkten Hoyer och dels en om Kjellander och Jennebo en hantverkssläkt från Västergötland. Ted Roswalls bidrag består av artikeln om konstnärssläkten Pilo med kanske volymens namnkunnigaste person, målaren Carl Gustaf Pilo. Släkten har sitt ursprung i Södermanland.

Men vad som är mest intressant för forskare med rötter i Värmland är nog Björn Edmans artikel om ”HULT – en värmländsk smedsläkt”. Ifrågavarande släkt härstammar från smedåldermannen Sven Jonsson vid Uddeholms bruk vilken på 1730-talet tog släktnamnet Hult.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida