1993_11

Jakten på skräddaremästare C F Molander

så hittar du i Stockholms arkiv

av Leif Hökstrand och Ingrid Aker­lind. Stockholm 1990.

Ac. 1946-47 rev man murar och golv i huset Storkyrkobrinken 10 i Gamla stan i Stockholm. Under golvbräderna fann man ett tjockt kuvert, som bl.a. innehöll ett brev vars inledning lyder:

”År 1897, den 24. Februari inlades detta golf, af Snickarmästare P.O. Samuelsson och hans medhjelpare J.G. Johansson. Hederliga medborgare båda två. Affärslokalen innehades vid samma tid af Skräddaremästaren C.F. Molander 10 Storkyrkobrinken 1 tr upp, der kläder förfärdigades åt Grefvar o Baroner, Inspektorer o Patroner, samt för öfrigt till allt annat folk de der hela o snygga ville vara.”

Kuvertet innehöll en del andra föremål. Utifrån innehållet forskade författarna på denne skräddarmästare. Steg för steg tog man ur arkiven fram uppgifter om huvudpersonen. Det är om denna forskning boken handlar. Den utgör ett skolexempel på hur man går till väga när man utifrån knapphändiga uppgifter vill utnyttja arkiven. Forskningen skedde i Stockholm och det är främst dess arkiv man beskriver. Den är rikt försedd med kartor och planer över olika arkiv, samt kartor, ritningar och bilder över byggnader kring huvudper­sonen.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida