1992_37

Att hitta i arkiven

av Nils Nilsson. Liber, Stockholm 1986.

En överskådlig och lättfattligt skriven bok för den som vill söka vidare i arkiven utöver de traditionella vägarna. Beskriver arkivorganisationerna. Vissa sakuppgifter om t.ex. de kommunala arkiven är visserligen inaktuella (Arkivlagens tillkomst 1991). Övrigt i boken är anvisningar hur man hittar i arkiven, litteraturanvisningar uppdelade i olika ämnen, t.ex. domböcker, hembygdsforskning och släktforskning.

Ett kapitel handlar om register, såväl interna som externa. Till de interna registren räknas de diarier och register, som finns i arkivmaterialet, samt de register som upprättats av arkivorganisationema. Författarna varnar dock för övertro på registreringens möjligheter.

Om externa register skriver han: ”Även om de flesta externa register är ofullständiga och måhända subjektiva, är de naturligtvis till ovärderlig nytta.” Till kapitlet om register har fogats en förteckning över några registeröversikter bl.a. Per Clemenssons ”Registerarbeten i Göteborgs landsarkiv” (Denna registeröversikt finns i uppdaterad form år 1991 publicerad i Arkiv i Väst 2. Red).

Boken innehåller även en ordlista över arkivtermer, samt en förteckning över arkivinstitutioner.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida