1992_36

Arkivvetenskapliga studier del 1-6.

Innehåller uppsatser om arkivvetenskap, arkivteori, arkivhistoria och presentationer av arkiv. Uppsatsernas släktforskaranknytning är varierande – i hur stor grad beror på forskarens intresseinriktning. Det finns enstaka uppsatser som enligt reds uppfattning ligger i släktforskningens periferi. Men som nämnt, så är det mesta av intresse. ”Är inte så högtidlig som namnet kan få en att tro”, enligt SVAR.

Uppsatser som berör Värmland:

Del 2:

Knut Ohlsson, Lagmansrättsarkivalierna i landsarkivet i Göteborg

Del 3:

Ingvar Holmberg: Almgrens samling i Bergskollegie arkiv

Kurt Ågren: Silverrush i Bergslagen

Del 4:

Erik Dahlgren: Det västsvenska generalguvernementets 1648-1654 arkiv Torbjörn Fogelberg: Svenska glasbruksarkiv

Gösta Lext: Landsarkivet i Göteborgs tillkomst

Del 5:

Samordning av kommunal och enskild arkivvård. Erfarenheter av Värmlandsarkivmodellen 1971-1981

Del 6:

Hugo Karlsson: Om västsvenska gruvor, skogar och allmänningar

Lars Nilsson: Forskningskurvan vid landsarkivet i Göteborg.

Del 2-6 finns att köpa hos landsarkivet i Uppsala.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida