1992_35

Bibliografier över arkivlitteratur

Olof Jägerskiöld: Svensk arkivbibliografi 1945-1960, Stockholm 1962.

Jan Lindroth: Svensk arkivbibliografi 1961-1979, Stockholm 1981.

Irma Ridbäck: Svensk arkivbibliografi 1980-1989, Stockholm 1991.

Kan köpas genom: Svenska arkivsamfundet, c/o Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida