1992_33

Arkiv i Väst 1 –

Från Adelsbrev till Automobil

Landsarkivet i Göteborg 1986.

Vi har tidigare anmält Arkiv i Väst 2. Det är på sin plats att nämna även den första utgåvan i serien. Denna utkom vid landsarkivets 75-årsjubileum och innehåller följdriktigt en historik över GLA.

Artiklar med värmländsk anknytning:

Beata Losman: Verkligheten bakom kyrkböckerna

Författaren analyserar här kyrkböckerna från Väse, som hon undersökte när hon skrev ”Kvinnor, män och barn på 1800-talets svenska landsbygd”. Hon är skeptisk mot kyrkböckernas källvärde även om just Väse församling har omsorgsfullt förda böcker. Hon ger exempel på flera felaktigheter och brister i materialet.

Beata Losman: Fattiglängden i Väse församling.

Väse fick sitt första fattighus 1886 i Ölmskog. Dessförinnan var vården decentraliserad. En kopia ur fattiglängden från 1832 (LIII:2) visas.

Bode Janzon: Fattigskjutsen.

Om förpassningstrafiken mellan Norge och Sverige kring sekelskiftet 1900. Artikeln börjar: ”År 1901 inrättades en extra länsmanstjänst i Charlottenberg för att: `underlätta ordinarie kronolänsmannens … betungande arbetsbörda med anledning av den alltmer tilltagande utvisningen från Norge av svenska personer i utblottat tillstånd”’. Det rör sig till stor del om arbetsvandrare som på något sätt misslyckats. De redovisade exemplen innehåller levnadsbeskrivningar och släktskapsuppgifter. Författaren menar att det polisiära källmaterialet kompletterar folkbokföringsmaterialet i det att man kommer närmare arbetsvandrarens vardag: ”arbetslösheten, de fruktlösa vandringarna från ort till ort i sökande efter arbete”. Här berättas om sjukdomar, olycksfall, fylleri och kriminalitet. Uppgifter är hämtade bl.a. från Jösse härads västra arkiv AVI:4 och Värmlands länsstyrelse, landskansliets arkiv AII:l7.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida