1992_32

Arkiv i förvandling

av Nils Nilsson. Stockholm 1983.

Boken innehåller kapitlen Arkiv i förvandling, Arkiv och handlingsoffentlighet samt Arkivens samhällsroll. Det förstnämnda kapitlet innehåller en hel del teori och resonemang kring bl.a. offentlighetsprincipen. Det sista kapitlets första underrubrik är ”Arkiv och samhälle”. Ur denna uppsats citerar vi:

”Medborgaren, som söker stödjepunkter för minnen och traditioner, har rätt att begagna sig av arkiven, och det finns ingen anledning att rubricera hans ansträngningar som en mera lågtstående `hobbyforskning’. Kampen för ett fäste i släkten eller miljön eller hembygden är något mer än ett fritidsnöje; det är ett legitimt försök att få del i det överindividuella minnesförråd, som är allas egendom. Det hör till det civiliserade samhällets uppgifter att tillgodose behovet av sådana stödjepunkter för individens självmedvetande.”

Den andra underrubriken i sista kapitlet är ”Minnet av en människa” och står för en finstämd och gripande uppsats. Jag slås av den tanken att den här boken borde läsas av kommunernas kulturnämndsledamöter.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida