1992_31

En ny handbok för släktforskare i Norge

av Nils Johan Stoa och Per-Öivind Sandberg. Utkommen 1992. Författarna Stoa och Sandberg är chefer för stadsarkiven i Oslo resp. Hamar och har god kännedom om släktforskares önskemål och behov.

De norska källorna är väl beskrivna. Gotisk skrift är översatt så att det är lätt att följa med. Emellan källbeskrivningarna finns ett litet fält där tillgängligheten för respektive källa redovisas såväl var originalvolymerna finns samt om de är mikrofilmade.

Boken är indelad i tre huvuddelar:

Del I: Grunderna i släktforskning; hur man gått fram steg för steg. Arkiv och andra källor. Arkivarbete, användning av källor och gotisk handskrift.

Del II: Huvudkällorna ”Presteprotokoller, kirkeböker” och besläktade källor.”Folketellinger, manntall og skifteböker.”

Del III: Tilläggskällor. Här får vi upplysning om källor där vi kan finna soldater och sjöfolk, domstolar och polisväsen, skattemantal, matriklar, ”panteböker”, magistratsarkiv, byggnadshistoriska källor, in- och utflyttningar.

Förutom register innehåller boken ordlista, adresslista och litteraturlista.

Runar nr 1 1992

Värmlands Släktforskarförenings hemsida