1992_25

Handskrifter med kulturhistoria

Av Margareta Grafström. Landsarkivet Härnösand 1989. Boken finns att köpa på landsarkivet i Härnösand samt hos SSF.

Innehåller texter ur olika källor från 1600-1800-talen med återgivning av texterna, förklaring av förkortningar och sortbeteckningar samt geografiska och historiska kommentarer. Materialet är hämtat från Norrland, men kan användas även i Värmland. Landsarkivarien Carl-Edvard Edvardsson skriver i förordet bl.a: ”Den (boken) fyller ett behov både för egenstudier och i studiecirklar.” Högskolan i Härnösand använder boken i sin kurs ”Arkivkunskap och Dokumenthantering”.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida