1992_23

GEOKOD

av Bo Öhngren. Studia historica Upsaliensia 86. Uppsala 1977. En kodtabell för hela landet över församlingarna ordnade efter den häradsindelning som rådde 31/12 1910. Den redovisar alltså kommunindelningen 1862-1951. Som bekant finns ju en kommunkod för den nuvarande kommunindelningen, men skall man kodifiera äldre material är GEOKOD att föredra. En nackdel är att häradsindelningar före 1910 inte redovisas.