1992_23

GEOKOD

av Bo Öhngren. Studia historica Upsaliensia 86. Uppsala 1977. En kodtabell för hela landet över församlingarna ordnade efter den häradsindelning som rådde 31/12 1910. Den redovisar alltså kommunindelningen 1862-1951. Som bekant finns ju en kommunkod för den nuvarande kommunindelningen, men skall man kodifiera äldre material är GEOKOD att föredra. En nackdel är att häradsindelningar före 1910 inte redovisas.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida