1992_21

Grums kommun – en kulturbygd

av Göran Wettergren. Karlstad 1991. Boken på 192 sidor finns att köpa på biblioteket i Grums.

En välgjord och läsvärd bok av hög kvalitet. Omslaget är försett med en avbildning av Busscentralen i Grums 1930, den bild som pryder en vägg i entrén på biblioteket. Boken innehåller flera fotografier varav några i färg, teckningar och figurer samt ett tiotal illustrativa kartor. Dessa kartor omspänner en tidsrymd av ca 7000 år. På kartorna finns de kommungränser som gäller idag inlagda och man kan här studera var i nuvarande Grums människor och olika objekt har funnits under olika tidsperioder. Under rubriken ”Glimtar ur historien” görs en ingående historisk översikt som anknyter till kartorna. Man beskriver det mesta som har med kulturmiljön att göra. I tabeller listar man värdefulla miljöer, fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I min mening har boken dock några brister. Detta är synd på en i övrigt bra produkt. Här och där i boken verkar det som om man vill göra gällande att det som idag är Grums har varit så från tidernas begynnelse. Texten ”För Grums del kom Värmskog också i fortsättningen att tillhöra Gillberga härad” är ett exempel på detta påstående. Det är en aning oförsynt mot de infödda inbyggare som inte varit Grumsbor från början. Detta mot bakgrunden av att de nuvarande gränserna har funnits i knappt 30 år. Boken hade gett ett trevligare intryck med en mer ärlig historiebeskrivning.

Det hade t.ex. varit värdefullt om de gamla gränserna hade ritats in på någon av de i övrigt utmärkta kartorna. Ofint mot Värmskogsborna är även att ge deras härad fel namn.

Bernhard Granholm

Fotnot: Värmskog låg i Gillbergs härad. Gillberga är namnet på en socken i detta härad.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida