1991_38

Finsk invandring till mellersta Sverige

av Richard Broberg. Föreningen för Värm­landslitteratur nr 7, Karlstad 1988.

Ur förordet: Rickard Broberg avled den 5 mars 1988, innan tryckningen av denna bok var avslutad. – – – Det var en stor upplevelse att höra honom berätta om finnbygderna och deras inbyggare, om finska ortnamn i västra Värmland och om de rön han under en livslång forskning i arkiven och ute i bygderna gjort om hur invandringen gått till. – – – Uppsala i mars 1988/ Erik Olof Bergfors.

Denna bok ges ett gott omdöme av Peter Olausson i detta nummer. Den finns även med i listan över litteratur från Jösse härad av Kenneth Larsson i nr 1991:1.

Den, som ingenting vet om svedjefin­narna, liksom den, som vill fördjupa si­na kunskaper i detta ämne, samt de släktforskare, som funnit finnar bland sina anor, bör ha stor nytta av denna bok. Den ger den historiska bakgrunden till svedjebruket och beskriver invand­ringen till Sverige. Invandringen i Värmland beskrivs socken för socken med ett flertal namn uppräknade. Dessutom redogörs för invandringen i Söderman­land, Östergötland, Närke, Dalarna, Västmanland och södra Norrland. Boken är dessutom försedd med såväl namn- som ortregister.

Av boken att döma var författaren en grundlig, samvetsgrann och kunnig forskare. En detalj är värd högaktning – när han tillrättalägger en egen uppgift som av en annan forskare till full evidens påvisats vara felaktig.

Bland namnen i boken återfinns t.ex. Oranien i antavla 11 (1991:2) samt några namn i antavla 14 (1991:4).

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida