1991_37

Du skall icke begå äktenskapsbrott

en inblick i den ogifta moderns sociala status i en småstad vid mitten av 1800-talet

samt

Kvinnor och barn i 1800-talets Askersund

Två uppsats av Annelie Söderberg. Högskolan i Örebro 1989. Uppsatserna finns tillgängliga på VSFs arkiv.

Båda uppsatserna grundar sig på undersökningar i arkivmaterial från Askersund men kan nog anses gälla förhållanden även i Värmland. Den förstnämnda, ”Du skall icke begå äktenskapsbrott ”, innehåller exempel på några enskilda namngivna personer; den andra, ”Kvinnor och barn …”, är skriven enligt den modell som Beata Losman använt i sin avhandling om 1800-talets Väse (länk).

I Askersund var barnadödligheten under åren 1800, 1810, 1820, 1830 och 1840 14,1 %. Av de barn som föddes de aktuella åren var det endast 2/3 som överlevde 16 år. Annelie Söderberg tar i det sammanhanget upp frågan om mödrarna sörjde sina döda barn.

Jonas Frykmans bok ”Horan …” bemöts. I ”Du skall …” sammanfattar Söderberg: Kyrkans ideologi genomsyrade det gamla bondesamhället. Mannen var satt till kvinnans huvud men i det vardagliga livet var mannen och kvinnan ganska jämlika. Men i takt med att samhället förändrades under 1800-talet så rubbades kvinnans ställning inom hushållet och kvinnoidealet förändrades. Detta skedde främst i städerna och bland de högre samhällsskikten där det borgerliga familjeidealet växte fram. … Ann-Sofie Kälvemark och Aten Carlsson menar dock att det inte innebar någon social katastrof för en ogift kvinna att föda barn, vilket stämmer med min undersökning om Askersund.

Bernhard Granholm

Värmlands Släktforskarförenings hemsida