1991_37

Du skall icke begå äktenskapsbrott

en inblick i den ogifta moderns sociala status i en småstad vid mitten av 1800-talet

samt

Kvinnor och barn i 1800-talets Askersund

Två uppsats av Annelie Söderberg. Högskolan i Örebro 1989. Uppsatserna finns tillgängliga på VSFs arkiv.

Båda uppsatserna grundar sig på undersökningar i arkivmaterial från Askersund men kan nog anses gälla förhållanden även i Värmland. Den förstnämnda, “Du skall icke begå äktenskapsbrott “, innehåller exempel på några enskilda namngivna personer; den andra, ”Kvinnor och barn …”, är skriven enligt den modell som Beata Losman använt i sin avhandling om 1800-talets Väse (länk).

I Askersund var barnadödligheten under åren 1800, 1810, 1820, 1830 och 1840 14,1 %. Av de barn som föddes de aktuella åren var det endast 2/3 som överlevde 16 år. Annelie Söderberg tar i det sammanhanget upp frågan om mödrarna sörjde sina döda barn.

Jonas Frykmans bok “Horan …” bemöts. I “Du skall …” sammanfattar Söderberg: Kyrkans ideologi genomsyrade det gamla bondesamhället. Mannen var satt till kvinnans huvud men i det vardagliga livet var mannen och kvinnan ganska jämlika. Men i takt med att samhället förändrades under 1800-talet så rubbades kvinnans ställning inom hushållet och kvinnoidealet förändrades. Detta skedde främst i städerna och bland de högre samhällsskikten där det borgerliga familjeidealet växte fram. … Ann-Sofie Kälvemark och Aten Carlsson menar dock att det inte innebar någon social katastrof för en ogift kvinna att föda barn, vilket stämmer med min undersökning om Askersund.

Bernhard Granholm