1991_34

I Nyeds kontrakt

av Nils och Elisabet Håkansson. Cj-cz, 62s, Stifthistoriska sällskapet i Karlstad 1989.

Historik över Nyeds kontrakt med tyngdpunkt på livet i och kring kontraktets kyrkor. Ger även en bild av väckelserörelsen och frikyrkornas verksamhet. Boken berör perifert det historiska näringslivet i bygden.

För den som har anor inom Nyedskontrakt finns en hel del att läsa om anornas miljö till viss del allmängiltig.

Boken visar att en del moderna företeelser inte är nya. I Kroppa klagas på 1680-talet att ungdomen på läktaren stör ordningen i kyrkan. Men de yngre hade ”goda” föredömen. Sockenstämman i Kroppa såg sig nödd att besluta: Vilken som helst den ordentlige gudstjänsten, item alle solenne högtider och bönedagar, försummar, dem med grovt och otidigt arbete. Med fylleri och dryckenskap, dubblande och spelande, fiskiande och skjutande, järnkörande eller roende etc. orenar, vanvyrdar och missbrukar, han skall fem daler silvermynt till kyrkian plikta.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida