1991_33

Ur Borstahusens historia

Av Karl Bergkvist. Bokförlaget Settern 1986.

Författaren, amatörforskare i Landskrona, började för sex år sedan med släktforskning. Detta resulterade i en vidare fördjupning i historiska dokument och annaler; snart framträdde personer och händelser långt utanför de egna släktleden.

Förutom fiskare, fäherdar, smugglare, båtsmän och nybyggare skriver Karl Bergkvist om den vanliga människan och ger vardagsnära bilder hur livet tedde sig en gång. Man skulle önska varje by, och stadsdel en sådan här bok, som inte bara ger spännande och intressant läsning utan som också knyter samman den bygd man lever i med den tid och de människor som varit och som levat en gång.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida