1991_32

Finnarnas historia i Sverige 1

Av Kari Tarkianen. Nordiska Museet 1990.

I en ny bokserie beskriver fil. dr. Kari Tarkiainen, 1:e arkivarie vid svenska riksarkivet, hur kontakterna mellan Sverige och Finland utvecklats under historiens gång.

Den första delen i serien, som skall omfatta tre band, behandlar det gemensamma rikets tid under medeltiden fram till 1809, då inflyttarna från Finland var svenska undersåtar.

Det berättas om spänningar mellan finländare och den svenska befolkningen. Den förste finnen som 1624 försökte bosätta sig i Fryksdalen, Henrik Andersson, fick sitt torp nedbränt av uppretade svenska bönder, eftersom han hade byggt i svenskarnas vall- och näverskog.

(Ur anmälan av Björn Tennholt i NWT).

Värmlands Släktforskarförenings hemsida