1991_31

Hällefors finnmark

(23 s), Grythyttans antikvariat 1990.

Omkring år 1590 slog sig den förste finske nybyggaren ned vid sjön Sången, strax norr om Hällefors. Hans namn var Simon och han blev den förste faste bosättaren i det område som idag utgör kärnan i Hällefors kommun. Vem Simon Finne var vet vi mycket lite om. – – – Kanske hade han kommit den långa vägen som svedjefinne från Savolaks i östra Finland.

Skrift utgiven till Hällefors’ 400-års jubileum 1990 och den finske presiden­tens besök i Hällefors-Grythyttan. Texten har skrivits av Göran Persson.

Skriften är uppbyggd kring fotografier som belyser den finska svedjebrukskulturen och den svenska bergsmanskulturen med sina hyttruiner, bergsmansgårdar och mer eller mindre väl bevarade uthus och bodar. Dessutom har medtagits bilder från den 2,5 km långa Finnstigen i Bredsjö, där numera finns uppbyggt en rekonstruerad miljö från svedjefinnarnas kolonisationshistoria i Bergslagen.

Carin Widén

Värmlands Släktforskarförenings hemsida