1991_15

De svenska skatternas historia

Susanne Löwnertz, RSV 117, Solna 1983.

Nutida finansministrar är inte unika i sin uppfinningsrikedom att finna objekt för beskattning. Så t ex beskattades på 1700­talet innehav av sidentapeter. Om skatternas historia från 1200-talet till nutid berättas i en skrift utgiven av riksskatteverket.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida