1991_14

Ur uppfinnaren John Ericssons liv.

Om John Ericsson har Beengt Brügge tidigare skrivit en del tidningsartiklar. I Oviks- och Myssjöbygden 1989 hade Bengt skrivit en c:a 60-sidig artikel. Nu har dessa sidor kommit ut som särtryck.

Häftet handlar både om personen John Ericsson och om uppfinnaren och hans verk. Visste ni att han också arbetade med ett solenergiprojekt? Många fina bilder illustrerar framställningen. Den som vill har en kortfattad redogörelse för John Ericssons liv har här en fin och spännande kunskapskälla.

Red för JLS-nytt

Värmlands Släktforskarförenings hemsida