1991_13

Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler

Arvid Wannerdt, RSV 710, Solna 1972.

Nu, då folkbokföringssystemet skall ändras så radikalt, är det av intresse att läsa om folkbokföringens historia. Betecknande genom tiderna är att motivet för folkbokföring varit och är att beskatta och kontrollera befolkningen. Betecknande är också att nu då kyrkan inte längre är en ”fiskal myndighet” så övergår folkbokföringen till skatteverket.

Båda RSV-skrifterna kan kostnadsfritt beställas från Riksskatteverket, 171 94 SOLNA.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida