1991_11

Informationsbok om Amerika

Förenta Staternas af Amerika Publika Länderier 1869

Vilken information fick våra tidiga emigranter om Förenta Staterna och hur tillförlitlig var den information de fick?

En oansenlig gammal bok ger oss en del uppgifter. Pärmtiteln är Förenta Staternas af Amerika Publika Länderier 1869. På titelbladet står: Årsberättelse af Chefen för Förenta Staternas Generallandkontor, 1869. I förkortad version af Oscar O…..G. Washington: Guvernementets Boktryckeri 1871.

Det exemplar som jag fått tag på kom till Filipstads Läroverk 1872 och överfördes senare till Filipstads Samskolas Bibliotek. Enligt en stämpel är boken utgallrad från Spångbergsgymnasiets bibliotek.

I boken finns både historiska uppgifter och statistik. Man redovisar Förenta Staternas markpolitik och nämner att det finns nära ett tusen femhundra millioner acres att fördela eller försälja.

För att sprida information om landets rikedom och resurser hade broschyrer utdelats vid Parisutställningen 1867 och Statsdepartementets officiella rapporter hade tillställts överheterna i gamla världens länder.

Bo Cider

Värmlands Släktforskarförenings hemsida