1990_44

Källor för soldatforskaren.

Några kommenterade exempel av LARS ERICSON. Kronobergs genealogiska förening anlitade Arkivarien vid Krigsarkivet, LARS ERICSON, att hålla en kurs i hur man forskar om soldater.

Han utarbetade ett kompendium till sina föredrag. Det är detta kompendium som nu omarbetats till en bok.

Boken är upplagd så att författaren har tagit kopia av en typisk handling, som han sedan kommenterar. Dessutom finns ett antal bilder.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida