1990_41

En bondsläkt i Mangskog

Kenneth Larsson har till föreningen överlämnat ett ex av sin skrift Anders Olufsson i Takene f 1640 med undertiteln En bondsläkt i Mangskog.

Anders Olufsson var bonde på nuvarande hembygdsgården Nergata i Takene, Mangskog. Hans hustru hette Cecilia Jönsdotter. På 250 sidor utreder Kenneth Larsson Anders 0lufssons ättlingar fram till våra dagar. I inledningen påpekar han att släktutredningen inte gör anspråk på att vara komplett eftersom det enbart i USA torde finnas nästan lika många ättlingar till Anders Olufsson som hela boken upptar.

Den här boken skulle kunna användas som lärobok i hur man presenterar släktutredningar av det här slaget. Systematiken är så väl genomtänkt att man hela tiden under läsningen har ett begrepp om var man befinner sig i släktträdet. Boken är också försedd med ett föredömligt namn- och ortregister. Dessutom finns karta över Mangskog, en viktig kvalitetshöjande detalj, som tyvärr ofta glöms bort i släktutredningar.

Lars-Gunnar Sander

Värmlands Släktforskarförenings hemsida