1990_35

Sveriges kartor, Lantmäteriverket 1990

av Ulf Sporrong – Hans-Fredrik Wennström

Sveriges Nationalatlas Förlag(SNA) utger under åren 1990-1995 en svensk nationalatlas, finansierad med statliga medel, i 17 band. Band 1, Sveriges kartor har utkommit.

Den innehåller ett antal exempel på såväl gamla som nya kartor; Sveriges kartbild genom 500 år heter ett kapitel. I kapitlet Historisk dokumentation i karta och bild beskrivs bl.a. Klarälven vid Norra Ny under 200 år med hjälp av gamla och nya kartor samt flygfoton.

Kapitlet Hembygden i kartan har underrubriken SLÄKTFORSKNING. Man skriver: Kartan ger i bästa fall en mycket konkret uppfattning om bebyggelse och landskap i äldre tid. Kan man sedan med en gammal kartkopia i handen uppsöka de platser där farfarsfarfar eller mormorsmormor bott och verkat så får man näring för fantasin och ställer frågor om samhällets och landskapets förändringar.

Priset på boken är över 300:-; kan dock erhållas till ”rödpris”

Värmlands Släktforskarförenings hemsida