1990_34

Dufvans fångar, författarförlaget 1986.

av Marja Taussi Sjöberg

Behandlar kvinnoöden på kvinnofängelset Dufvan under 1880-talet. Citat ur boken: Frågan hur pass utstött en ogift mor egentligen var i bondesamhället har varit föremål för livlig diskussion. Några har menat att hon betraktades som en hora, andra har menat att hon inte hade så lågt socialt anseende. Ofta ”lyckades” hon ju ändå gifta sig. Enligt min mening kan man inte se på problemet så enkelt. Ser vi på lagstiftningen så döms den ogifta modern hårt. Att de flesta som fram till 1860-talet dömdes för sedlighetsbrott var kvinnor pekar också på att häradsrätterna var benägna att belasta kvinnorna och inte männen för osedlighet.

Som nämnt handlar denna bok om kvinnor i ett fängelse. Anita Göransson vid Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet har gjort den kommentaren att denna bok utgår från den franske historikern Foucalts uppfattning att man lär sig mycket om ett samhälle genom att titta på extremfallen såsom de människor som stöts ut (fångar t ex). Men för att bedöma hur deras liv gestaltade sig, måste man ju veta hur normalfallet gestaltade sig.

Boken ger en god bild av hur samhället i stort fungerade runt omkring människorna, ”de ramar som sattes av lagregler och annat, som individen inte rår över, och vad som var vanligt i den tidens samhälle”.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida