1987_14

Okända kvinnors röst

Rapport 1983:1 ur ”Forum för kvinnliqa forskare, och kvinnoforskning”.

Denna 50-sidiga stencilskrift har rubriken: ”OKÄNDA KVINNORS RÖST, Lands­bygdskvinnor i 1800-talets Värmland”.

Författare är Beata Losman, aktiv och energisk forskare i bl.a. värmländska förhällanden.

Hon är verksam vid landsarkivet i Göteborg, där jag för egen del inhandlade mitt ex. av ovannämnda skrift.

Innehållet är kretsande kring kärlek, äktenskap, barnomsorg och problem kring dessa områden som de framkommer i främst brevdokument från slutet av 1800-talet. Genom problemfallen får man också en inblick i fattigvården under samma tid.

Ett särskilt kapitel ägnas åt Christina Sophia Winter (”Winterstina”), som genom sin och sina barns erfarenhet av det sociala livet i Väse med omnejd under första hälften av 1800-talet, ger en levande och drastisk bild av ett sannolikt ganska vanligt människoöde i denna tid.

Ingvar Dahl

Värmlands Släktforskarförenings hemsida