1987_13

Register för släkt- och hembygdsforskare

av Rådahl Johansson. Utgiven av PANDEMOS/Vår Skola Förlag AH, 1985.

Likaledes en tunn skrift (63 sidor) med kraftfullt och lättöverskådligt innehåll. Här kan Du hitta i princip alla Sveriges församlingar med uppgifter om:

1. Församlingsnamnen i alfabetisk ordning

2. Kommun församlingen tillhör i984

3. Härad församlingen tillhörde 1876

4. Län

5. Tidigaste år för ministerialbok (födelse- vigsel- dödbok)

6. Tidigaste år för husförhörslängd

Har Du vittförgrenade släkttrådar över Sverige, är denna publikation troligen värd att konsultera.

Ingvar Dahl

Värmlands Släktforskarförenings hemsida