1987_11

Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821

av Carl Axel Gottlund

För oss som har intresse av den finska befolkningen i Värmland, så ligger nu på bokhandelsdiskarna en verkligt het bok, nämligen ”. (Utg i sammarbete med Värmlands Museum). Den tidigare utgåvan (Värmland förr och nu 1931 – 33) är sedan länge utgången och därmed tämligen kostbart objekt på antikvariaten, medan denna nya i ett band kostar dryga hundralappen, och är alltså avsevärt billigare än 30-talets version. Dessutom är den nya utgåvan försedd med Gottlunds karta (1826) över Värmlands finnbygder jämte texttillägg. Carl Axel Gottlund (1796 – 187b) var en lidelsefull romantiker och egensinnig idealist, som i sin dagbok blandar friskt av sanning och myt ur egen och andras fatabur.

Trots lite ovetenskaplighet här och där räknas Gottlunds bok till en huvudkälla för kunskapen om värmlandsfinnarnas kultur och namntraditioner. Ingående i bokens 532 sidor finns ett omfattande register över släkt- och personnamn. I övrigt är dagboken fylld av iakttagelser och anekdoter, som Gottlund hörde berättas, jämte hans egna upplevelser av bygder och människor.

Allt som allt är det hela ett ytterst levande och starkt dokument om den värmländska finnens liv och historia.

Till sist kanske jag också vågar nämna de ”hemliga sidorna” i boken, dvs de avsnitt som censurerades pä 1930-talet. Det gäller de frispråkiga detaljerna om författarens erotiska bedrifter under sin tid i Värmland. Gottlund beskriver ganska handgripligt sina nattliga övningar vilket möjligen skulle ha chockerat mellankrigstidens läsare, medan vi i dag beräknas kunna tåla dylika antydningar.

Ingvar Dahl

Värmlands Släktforskarförenings hemsida