2019_3

En återfunnen porträttgravhäll på Bro kyrkogård

Av Maud Forsberg

Sommaren 2017 utfördes en del markarbeten på Bro kyrkogård i Säffle pastorat. När man grävde strax öster om kyrkan dök det helt plötsligt upp en dekorerad stenbit som såg ut att vara en del av något större. Pastoratet fann det då för bäst att tillkalla mig, som är antikvarie. Snabbt insåg jag att man stött på något så ovanligt och spännande som en porträttgravhäll från 1600-talet.

Liksom det flesta gravhällar är den tillverkad i kalksten som troligen hämtats från Kinnekulle. När stenen levererades till Bro socken var den troligen slät och obearbetad. Stenhuggaren kom sen till beställaren och fick de anvisningar som behövdes. Antagligen gavs han också mat och husrum, och utförde därefter hällens relief på plats.

De som avporträtteras är medlemmar ur adelssläkterna Roos av Hjelmsäter och Kafle vilket tydliggörs av de två adelsvapnen som finns mellan mannen och kvinnan; Roos af Hjelmsäters på mannens sida och Kafles på kvinnans. Enligt de texter som finns under paret handlar det om den välborne herr Knut Gustafsson Roos och den ädla och välborna fru Karin Pedersdoter Kavele (Kafle) till Krokstad, Säter och Ingelstorp. Dödsåren anges också men är tyvärr skadade så att man endast ser siffrorna 166 för mannen och 16 för kvinnan.

Överstelöjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter lär enligt Svenska adelns ättartaflor ha levat 1595-1663. I sitt andra giftemål äktade han Karin Kafle som var dotter till Per Nilsson Kafle till Nygård och Ingelstorp. Det här paret är inte okänt, och faktum är att man tills nu trott att de vilar i en annan grav, nämligen i den s.k. ”Krokstagraven” på By kyrkogård. Där finns en liknande porträttgravhäll men den är så sliten att man inte kan tyda den på samma sätt som den här. Nu återstår alltså frågan vilka som vilar i Krokstagraven, om nu Knut och Karin vilar i Bro.

Porträttgravhällen är intressant. För även om den var i delar, och vissa saknades, så är reliefen i mycket gott skick. Eftersom hällar av denna typ oftast är placerade över gravar inne i kyrkan är de som regel mycket nedslitna. Här kan man dock få en bra bild av ett adligt par från 1600-talets mitt.

Knut Roos bär kragstövlar med sporrar och har ett brett band över bröstet från höger axel ner mot vänster höft där det avslutas i en rosett. Värt att notera är att han har relativt långt hår som faller i lockar, medan ansiktet är skägglöst. Under 1500-talet skulle skägget  vara långt och håret kort. När det på 1600-talet blev modernt med längre hår minskade skägget till ett kort pipskägg för att sedan helt försvinna. Vid det svenska hovet var skäggen borta i mitten av 1600-talet och försvann helt i de högre stånden i slutet av århundradet. Knut får alltså antas ha varit en modern man på sin tid.

Karin Kafle bär en veckad kjol, kort jacka samt ett hustrudok. Det sistnämnda får nog däremot anses vara mindre modernt. Det är svårt att säga exakt när adelskvinnor slutade att bära slöja. Från 1600-talet och framåt syns de knappt på adelsdamernas porträtt, förutom exempelvis när den avporträtterade bär änkedräkt, vilket det skulle kunna handla om här.

Runt gravhällen löper en bibeltext som är hämtad från Job 19 och som börjar ”Jag vet att min förlossare lever…”. Detta är en text som förekommer på flera gravhällar av denna typ. I de så kallade hörnrundlarna finns så kallade änglaflykter, d.v.s. ett ansikte med vingar.

Som en symbol för att Knut Roos var en riddare och krigare finns hans korslagda handskar på hans högra sida och på vänstra sidan, mellan honom och hustrun, ser man halsskyddet på hans hjälm. Tyvärr saknas den del där själva hjälmen varit avbildad.

Hällen är nu restaurerad av en stenkonservator och har satts upp på bårhusets vägg. Där kan nu alla ta del av en liten bit av den värmländska historien.

Den restaurerade gravhällen. Foto: Claes Åkerblom.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida