2007_2

När hallänningarna drog till Värmlandsnäs

Av Claes Åkerblom

Idag är det norrmännen som invaderar västra Värmland och de stora gårdarna i Säfflebygden. Så var det även i början av 1900-talet, men innan dess var det faktiskt hallänningar som tog gård efter gård i besittning.

Tvååker, Sibbarp och Spannarp är orter som ofta förekommer i 1900 års församlingsböcker. Vilken av alla dessa hallänningar som var först på plats har vi inte letat fram, men det är ju inte otänkbart att han lockade med sig sina landsmän. Eller fanns där kanske ombud som saluförde gårdarna i Halland? Detta tål en närmare studie.

Inte heller vet vi om denna invandring är unik just för Säfflebygden. Men ett är klart. ”Hallänningarna” var ett begrepp på Värmlandsnäs, och under det senaste seklet har de satt sina spår inte bara inom jordbruket. Det bör vara hundratals säfflebor som har halländskt påbrå. 1961 skrev redaktör Iwan Schyman vid Säffle-Tidningen en artikel om alla dessa hallänningar:

”Det kom många hallänningar till Värmlandsnäs vid senaste sekelskiftet. Man kan helt enkelt tala om en invasion. Det var Bengtssons på Södra Skane, Anderssons på Norra Skane, Wingrens på By prästgård, Nils Andersson i Spesshult, två familjer Andersson på Norra och Södra Kocklanda, Svenssons på Läppetan, Anderssons i Siggerud, Bengtssons-Hallgren i Ölserud, Karlsson i Rustan, Öberg i Södra Grimbråten och flera till. Senare kom Anders Johanssons familj till By prästgård.”

Iwan Schyman besökte 1961 Tvååker. Ett svar på frågan, varför så många hallänningar flyttade till Värmland fick han av Gustaf Andersson i Tvååker:

”- Det var väl den stora prisskillnaden på jordbruken som var en av anledningarna, säger han. De fick en stor gård där för samma penning som en liten gård här. Och så var det väl då som nu, att det inte här fanns gårdar åt alla som ville köpa.”

Iwan Schyman berättar om några av ”utvandrarna”:

”B.A. Bengtsson på Södra Skane kom från Ottersjö i Dagsås och hans fru Louise från Bosgården i Tvååker. – – – Två brorsöner till honom finns fortfarande kvar i Tvååker och bedriver jordbruk där. En brorson bor i Varberg och är riksdagsman för socialdemokraterna. Carl Andersson på Norra Skane kom från Spannarp, en grannsocken till Tvååker. Hans farfar var fiskare i Träslövsläge. – – – En av Carl Anderssons på Skane döttrar, Ester, blev gift med en Tvååkersbo, Anders Svensson i Lövagård, som för övrigt kom till Värmland och arrenderade Norra Skane under ett par år. – – – Hallänningarna synes nästan utan undantag ha stannat i Värmland. Deras barn har också blivit kvar i bygden eller landskapet. Det råder släktskap mellan många familjer i Tvååker och Spannarp å ena sidan och säfflebygden å andra sidan, vilket är lätt att konstatera såväl här som där”.

Skrivaren av denna Värmlands Anor-artikel har vid många tillfällen besökt släkten i Halland och kuskat runt på cykel i Okome och Tvååker. På vinden i den gamla länsmansgården Bössgård i Okome letade vi fram ett stort inramat fotografi, signerat ”Ludvig Åberg, Seffle”. På baksidan har tidigare generationer föredömligt noterat vilka bilden föreställer. I fotograf Åbergs dagböcker hittar vi 1905 noteringen ”Grupp av hallänningar”. Hallänningarna i Säfflebygden umgicks flitigt, och någon har nämnt att här till och med fanns ett Hallands gille, kanske är det dessa som samlats på bilden? Just detta exemplar av fotografiet tillhörde Claes Hjalmar och Berta Johansson som i början av 1900-talet ägde gård i Gunnarsbol utanför Säffle. Berta kom 1900 med föräldrarna från Tvååker till Guttane i Tveta, medan Claes kom 1905 från Ljungby och snart köpte gården i Gunnarsbol. 1918 blev hemlängtan för stor. De förvärvade Bössgård i Okome, och där har vi förklaringen till kortet på vinden …

Omkring sekelskiftet 1900 var det många hallänningar som flyttade till Säfflebygden. Här har några av dem samlats i fotograf Ludvig Åbergs ateljé. Året är 1905. Sittande, från vänster: 1) Albertina Andersson (1878-) – född i Köinge, 2) Anna Hansson (1886-) – född i Sibbarp, senare bosatt i Rolfserud, By, 3) Anna Bengtsson (1884-1973) – född i Tvååker, gift Nilsson i Eskilsäter, 4) Berta Börjesson (1887-1984) – född i Tvååker, gift Johansson i Okome, 5) Maja ”Gammal-Maja” Karlsson (1865-1941) – född i Rolfstorp, 6) Charlotta (Lotten) Petersson (1875-1958) – född i Spannarp, gift Börjesson i Fagerås, By. Stående, från vänster: 1) Johan Börjesson (1881-1951) – född i Sibbarp, hemmansägare i Fagerås, By, 2) skräddare Axel Fredrik Wahlberg (1878-) – född i Veddige, bosatt i Spannarp, 3) Nils Andersson (1871) – född i Köinge, bosatt i Spesshult, By, 4) John Bengtsson (1882-1965) – född i Tvååker, senare snickare i Säffle, 5) Adolf Petersson (1872-) – född i Spannarp, bosatt i Norra Skane, 6) Johannes Andersson – född i Spannarp, 7) Karl Svensson (1868-1969) – född i Sibbarp (morbror till sittande 3 och 4 samt stående 1 och 4).

Värmlands Släktforskarförenings hemsida