2006_4

Vem var Lorentz Wilhelm Backelin?

Av Elisabeth Thorsell

Ja, det kan man undra, men här tänkte jag berätta om den något snåriga vägen till hans födelsenotis.

Lorentz Wilhelm, eller LW, som jag tänker kalla honom framöver, var handelsman i Filipstad och Persberg från omkring 1850 till sin död 1904. Enligt kyrkböckerna i Filipstad skulle han vara född 1823 3/5 i Färnebo, Filipstads landsförsamling.

Frågan var nu om han var släkt med komministern Mattias Backelin, som levde 1740 till 1801, och verkade 1784 till 1801 i Nordmark, norr om Filipstad. Han och hans hustru Maria Dorothea Dahlberg hade tolv barn, varav tre söner blev vuxna. Sonen Mattias, f 1791, flyttade till Bohuslän och blev bosatt i Strömstad. Bland hans barn fanns ingen LW. Sonen Gustaf blev kvar i Nordmark, och fick en son Mattias Leonhard, som var född 1822 25/4. Denna hade en yngre syster, Maria Stina, född 1829 9/10, men ingen LW i den familjen.

Den tredje sonen, som var äldst, hette Olof, och var född 1779 i Kroppa sn. Han gifte sig 1803 med Greta Maria Hasselblad, men de tycks inte ha fått några barn, i alla fall inte i Nordmark, där de bodde till 1815, då de flyttade till Bjurtjärn. Där har jag inte sökt efter dem, men 1822 dör Olof hemma i Nordmark, kanske hos brodern Gustaf, men finns inte upptagen i hfl, utan bara i dödboken. Och det framgår inte vart hustrun tagit vägen heller.

LW fick 1850 24/4 en oä dotter, Sofia Albertina, med pigan Christina Jonsdotter. Samma år kommer hans mor, änkan Greta Maria Hasselblad flyttandes från Dalby till Filipstad och bor hos LW och tar hand om hans lilla dotter [hon återfinns 1890 som telegrafist på Gotland]. MEN, Greta Maria Hasselblad var ju namnet på Olofs hustru? Och Olof dog ju 1822 22/6, hur kan han då vara far till en pojke som föds 11 månader efter hans död?

Noggrann läsning av födelseböckerna för både Filipstad och Färnebo resulterade inte i någon födelsenotis för LW. Var var han då född?

Enda sättet var då att följa honom baklänges tills han var så liten att han bodde hos sina föräldrar. Hans födelseort anges för det mesta som Fbo, vilket är den vanliga förkortningen på Färnebo, men någon gång ser det mer ut som Flo, en socken i Skaraborg.

Det visade sig att han kom till Filipstad 1843 och då från Kristinehamn. I Kristinehamn var han handelsdräng hos handlanden Nymansson, och när han lämnar denne 1843, står det att han tagit betyg till Arvika, men det blev Filipstad i stället, och där blir nog tvärstopp för den som försöker spåra honom från andra hållet.

Till Kristinehamn kom han 1837 från Holms socken i Dalsland, där han bott några år med sin mor och bror[!] hos morbrodern Herman Hasselblad på Vedbyholm. Modern kallas änkan Greta Maria Backelin, född Hasselblad, men där är också en otydlig notering om någon man vid namn Gunnarsson. Hennes andre son hette Martin Ferdinand och var född 1820 25/3 i Vänersborg! [Han gick sedan på Bergsskolan i Filipstad, arbetade som bruksinspektor och sedan revisor i Filipstad, där han dog ogift 1884].

Och till Holm hade Greta Maria och sönerna kommit 1834 från Flo i Skaraborg!

LW var mycket riktigt född i Flo sn på angiven dag, som son till änkan Greta Maria Backelin, född Hasselblad, från Håberg, fadern nämns inte alls. Enligt Flo hfl hade hon kommit 1820 från Bolstad i Dalsland och blivit hushållerska på Håberg.

1830 15/11 gifte hon sig i Flo med den tjugo år yngre rättaren Olof Gunnarsson, född 1804 17/5 i Morlanda i Göteborg och Bohus län. Detta giftermål var nog ett misstag, för 1834 flyttar hustrun och hennes barn till Holm, som tidigare nämnts, och Olof fick arbetsattest till Göteborg.

På våren 1820 var åtminstone Greta Maria i Vänersborg och födde sin son Martin Ferdinand. Fadern anges som ”bergsmannen Olof Backelin från Värmland”, men om han också var i Vänersborg är okänt.

Familjen finns inte angiven med någon adress i staden när Martin Ferdinand föds, så de har ej återfunnits i Vänersborgs hfl. Där är en lucka 1816-1820, och någon flyttningslängd finns inte heller. Man kan ju spekulera om Olof verkligen var far, då föräldrarna varit gifta i 17 år utan att få några andra barn.

Enligt Färnebo Häradsrätts dombok för 1817 har Olof då suttit på Gäldstugan i Karlstad i flera år för diverse skulder. Detta föranledde diverse kommentarer på hemorten, som sedan följdes av förtalsmål i häradsrätten.

Så om man spekulerar vidare, så kan ju Greta Maria givit sig av på egna äventyr före 1820, även om hon måste ha haft viss kontakt med hemorten, för hur skulle hon annars veta att hon var änka 1823, när LW föddes, eller var brodern Herman fanns när hon behövde honom 1834?

Frågan ovan kan i alla fall besvaras med att Lorentz Wilhelm Backelin inte var släkt med komministern Mattias Backelin, utan var dennes sonhustrus oäkta son. Greta Maria dog hos LW i Persberg 1865 13/8.

LW blev senare föreståndare för bolagshandeln i Persberg, som han skötte i många år. Efter en del år öppnade han eget i det s.k. Slottet, som låg vid landsvägen mellan Persberg och Yngshyttan, men affären hade ett mindre bra läge, så snart lämnade han sin rörelse och blev anställd vid Filipstads Sprit Aktiebolag, där han verkade till sin död 1904 21/4. ”Och då han gick hädan efterlämnade han hos alla som lärde känna honom, ett ärat och aktat namn.”

På gamla dagar, 1882, vid nära 60 års ålder hade LW gift sig med den tjugo år yngre gruvarbetardottern Karolina (Karin) Stäckig, f 1853 i Färnebo, och makarna hade tre barn, sönerna Lorentz Wilhelm och Gustaf, samt dottern Hilma.

Tack till Jan Kruse som försett mig med notiser ur Filipstads Tidning.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida