2003_4

”Moster Rolig” –
En originell glädjespriderska i Boltzius’ kretsar

Av Mats Sjökvist

I VärmlandsAnor nr 3:1999 ingick en uppsats ”Släkten Boltzius på Tollerud och Järpetan” författad av Sven Anders Björklund, där bl a den kände predikanten och ”helbrägdagöraren” Fredrik August Boltzius (1836-1910) presenterades. Stamfadern, med samma namn som sin senare ättling, hade varit fältskär och stadskirurg i Filipstad, så den yrkesinriktningen hade tydligen gått i arv, även om de bådas arbetsmetoder varierade något…

I Fredrik August d y:s kretsar i Östra Torp i Grava socken befann sig också ofta en kvinna, som i folkmun gick under benämningen ”Moster Rolig”. Hennes rätta namn var egentligen Maria Bergin, och hon kom ursprungligen från Molkom i Nyed socken, där hon också slutade sina dagar på Backa ålderdomshem omkring 1925. Hon kom att bli en välkänd och originell figur i trakterna – en vagabond – som vandrade omkring i Nyed och omkringliggande socknar: ”Ja ä´ hemme övverallt – där dä´ lyser går ja´in”, förklarade hon.

”Moster Rolig” blev således känd som en lättsam, glad och munter person men ansågs samtidigt något barnslig eller ”fjollig”. Hon sjöng mestadels religiösa visor och sånger och ackompanjerade sig själv på gitarr. Ibland deklamerade hon också verser och ramsor som hon själv hittat på eller hört av andra: ”Nu ä´ ja´ frälst, nu ä´ ja´ bapetist, blåbandist, metedist, armetist å´ evangelist, hôppa mä´!”, kunde det låta. Just den texten var f ö en variant av Boltzius´ egen programförklaring som fri evangelist: ”Å´ inte ä´ ja´ bapetist, å´ inte ä´ ja´ metedist, å´ inte ä´ ja´ sebratist… nej, ja´ ä´ fri, fri, fri evangelist!

Epitetet ”Moster Rolig´” fick Maria sannolikt därför att hon en gång förklarat sitt rimmande och sjungande med att: ”Dä´ä´ fôll rolitt att nôen ä´ roli´!”, ett påstående som ingen knappast kunde säga något emot.

Maria Bergin verkade ha blivit starkt influerad, ja, kanske rentav frälst av denne ”Bôlschuss” och hans verksamhet, och det var inget tvivel om att hon var en stor beundrarinna av honom. Hon kom att ingå i ”Boltzius Fan Club”, för att använda ett modernt uttryck. I dennes hem i Grava var hon alltid välkommen och där kom hon att känna sig hemma. När helbrägdagöraren hade fullt hus av patienter som köade för att få hjälp för allehanda krämpor, hjälpte hon ofta till med att serva kaffe med dopp, och då brukade hon också sjunga och spela på gitarren: ”Alle barna hôppa mä´ i pappa Bôllschuss´ grötfat!”

Hon tycks inte heller ha haft någon större respekt eller blyghet inför överhögheter och ”fint folk”. En gång lär hon ha fått audiens hos prins Oscar Bernadotte, som vid ett tillfälle gästade gamla dåvarande Betlehemskyrkan vid Herrgårdsgatan i Karlstad under en genomresa. Hon hade då rätt och slätt titulerat honom ”Pappa prinsen”, och han hade tydligen inte tagit illa upp därvid utan tvärtom blivit road över hennes frimodighet.

På ett sätt var Moster Rolig också långt före sin tid. Hon hade nämligen ett utpräglat sinne för att göra PR för sin egen person långt innan detta begrepp var uppfunnet. Hon delade således ofta ut fotografier på sig själv under sina vandringar. Bifogade foto har jag således hittat i ett gammalt ärvt familjealbum. Jag minns också att min mor berättade att hon som barn sett ”Moster Roli” vid ett par tillfällen. Fotot är taget hos Alfred Hermanssons ateljé på Österlånggatan 17 i Kristinehamn. Firman hade också enligt baksidestexten filial vid Porla Brunn. ”Plåten förvaras” står det vidare, vilket var en förutsättning för återbeställningar. Men vad hände med glasplåtsbeståndet när verksamheten lades ned? Det var tyvärr långt ifrån alltid som det räddades och hamnade i arkiv, på museum eller hembygdsgårdar. Härvidlag tycks det mest ha handlat om tillfälligheternas spel.

Den bok som ”Moster Rolig” håller uppslagen framför sig på fotot, har jag nyfiket granskat med lupp för att om möjligt tyda titeln. Tyvärr har jag bara lyckats tyda texten delvis. Men att den handlar om födelsedagsrim framgår helt klart. ”Moster” var som sagt mycket för ramsor och rim, så det torde stämma att hon ägde och bar med sig en bok med just sådant innehåll.

Jag har f ö inte forskat i Maria Bergins bakgrund och familjetillhörighet i Nyed. Har sett familjenamnet i något sammanhang i Fryksdalen, men inte undersökt detta närmare. Om någon av VärmlandsAnors läsare känner till något om Maria Bergins bakgrund i Nyed, hör av er till oss! Kanske också Nyeds Hembygdsförening i Molkom kan ha några ytterligare fakta om ”Moster Rolig” att dela med sig?


Källor:

Mats Ronge: Original i Värmland.
Carlstads-Gillets skriftserie n:r 6, 1954, s 116-121.

Björn Hesse: Släkten Boltzius på Tollerud och Järpetan.
VärmlandsAnor 1999:3.

Värmlands Släktforskarförenings hemsida